HAKKIMIZDA
Biz Junior & Parents olarak anne baba ve çocuğu bir bütün olarak ele alıp, çocuk ve ergen merkezli tanı, tedavi ve danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlayan ruh sağlığı profesyonelleriyiz.


PROF. DR. MEHMET GÖKŞİN KARAMAN
DOĞUM TARİHİ: 4 AĞUSTOS 1972
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ


DR. FİGEN KARAMAN
DOĞUM TARİHİ:
3 EKİM 1975
PSİKOLOJİK DANIŞMAN

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Ankara Üniversitesi  
Yüksek Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1998
Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Marmara Üniversitesi 2005
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Dr.Ar.Gör. Mersin  Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1999-2000
Dr.Ar.Gör. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çok ve Ergen Ruh Sağlığı ve   Hastalıkları Anabilim Dalı 2000-2005
Uzm. Dr. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği 2005-2008
Yar.Doç. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2008-2010
Yar.Doç. Maltepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2010-2012
Doçent Maltepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2012-2015

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Uykuda Solunum Bozukluklarının Davranış Parametreleri Üzerine Olan Etkisi.
Danışman: Prof.Dr. Ayşe Arman

1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Bereket A, Turan S, Karaman MG, Haklar G, Ozbay F, Yazgan MY. Height, weight, IGF-I, IGFBP-3 and thyroid functions in prepubertal children with attention deficit hyperactivity disorder: effect of methylphenidate treatment. Hormone Research. 2005;63(4):159-64.
2.

Arman AR, Ersu R, Save D, Karadag B, Karaman G, Karabekiroglu K, Karakoc F, Dagli E, Berkem M. Symptoms of inattention and hyperactivity in children with habitual snoring: evidence from a community-based study in Istanbul. Child Care Health Dev. 2005;31(6):707-17.

3.

Erdogan A,  Karaman MG, Ozdemir E, Yurteri N, Tufan E,  Kurcer MA. Six months of treatment with risperidone may be associated with non-significant abnormalities of liver function tests in children and adolescents: a longutidinal, observational study from Turkey. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2010; 20(5): 407-413

4. Karaman MG, Ozdemir E, Yurteri N, Erdogan A. Risperidone and Serum Lipid Profile Changes in Child and Adolescent Patients. Neurology psychiatry and brain research. 2011;17(1):16-20
5. Erdogan A, Tufan E, Karaman MG, Atabek MS, Koparan C, Ozdemir E, Çetiner AB, Yurteri N, Öztürk Ü, Kurçer MA, Ankaralı H. Türkiye’nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2011;12(1):55-61
6. Karaman MG, Atalay F, Tufan E, Erdoğan A. Pulmonary arterial hypertension (PAH) in   a patient treated with methylphenidate. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2010;20(3):229-231.
7. Ozturk E, Karaman MG, Yurteri N, Erdogan A. A case of suicide attempt with long-acting methylphenidate (Concerta). Atten Defic Hyperact Disord. 2010;2(3):103-105.
8. Erdoğan A,  Karaman MG. Kronik ve ölümcül hastalığı olan çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunların tanınması ve yönetilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008;9(4):244-252.
9.

Karaman MG Erdogan A, Idiosyncratic Liver Failure Probably Associated with Atomoxetine: A Case Report. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2011, 21(3):295-297.

10. Karaman MG, Erdogan A, Tufan E, Yurteri N, Ozdemir E, Ankaralı H. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2011, 15:204-208.
11. Karaman MG, Yurteri N, Özdemir E, Kala S, Ankaralı H, Elmacı Karaman F, Erdoğan A. Çocuk ve gençlerde risperidon tedavisine bağlı serum lipid profili. 2011(12): 295-300

 

2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
1. Karaman G, Yazgan Y, Dedeoglu C, Turan S, Haklar G, Bereket A. Effects of Methylphenidate on Growth of Children With ADHD. The Scientific Proceeding of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Washington, DC October 19-24, 2004.
2.

Turan S, Karaman MG, Haklar G, Yazgan MY. A Prospective Study on Growth, IGF-I, IGFBP-3 and Thyroid Functions in Prepubertal Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and the Effect of Methylphenidate Treatment on These Parameters. European Society for Paediatric Endocrinology, Hormon Research. Basel, Switzerland, September 10-13, 2004.

3.

Rodopman-Arman A, Ersu R, Karaman G, Karabekiroglu K, Cebeci D, Karadag B, Karakoc F, Daglı E, Berkem M. Effects of Gender and Age on Behavioral Associates of Habitual Snoring in a Community Sample of 2147 Primary School Children in Istanbul. Acta Psychiatry Scandinavica Vol 110, Supp, Pages 49-50.

4.

Rodopman-Arman A, Ersu R, Save D, Karaman G, Karabekiroglu K, Karadag B, Berkem M (2004). Symptoms of inattention and hyperactivity in habitual snorers vs. controls in primary school children: Evidence from an epidemiological study in İstanbul. 16th World Congress of the IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions), 22-26 August, Berlin, Germany

5.

Erdogan A, Ankarali H, Karaman MG, Ozdemir E, Yurteri N. Comparison of Liver function tests after one month treatment with four atypical antipsychotic drugs in children and adolescents: a prospective study. International conference sponsored by escap. 22-26 August, 2009, Budapeşte.

6. Erdogan A, Ankarali H, Karaman MG, Ozdemir E, Yurteri N. A case of suicide attempt with long acting methylphenidate (concerta). 2. International Congress on ADHD. From Childhood to adult disease. 21–24 may 2009 ,Vienna , Austria
7.

Ozdemir E, Erdogan A, Koparan C, Cetiner A, Tufan E, Yurteri N and Karaman MG. Characteristics of sexual offenders aganist children and adolescents in Turkey. Chinese Medical Journal. Vol 123, supp. 2, May 28.2010.

8. Karaman G. World Psychiatric Association Thematic Conference dahilinde Türk Psikiyatri Dergisinde “Autism and Stigma”, 22 pp, İstanbul, Türkiye, Haziran 2011
9.

Taşkın B., Karaman MG, Atla E. World Psychiatric Association Thematic Conference dahilinde Türk Psikiyatri Dergisinde “Parent’s misinterpretations about psychiatric medications for children” 107-108 pp,  İstanbul, Türkiye, Haziran 2011

 

3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Yazgan Y, Karaman MG   Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Psikofarmakolojinin Temel İlkeleri: 572-590. Print Yayınevi. Mart 2007. Ankara

 

4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Karaman MG. Yaygın gelişimsel bozukluklarda güncel antipsikotik kullanımı. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2010:2
2.

Karabekiroğlu K, Karaman M.G, Yazgan Y. Çocuk Psikiyatrisinde Genetik. 3P Dergisi Haziran 2004. Cilt: 12. Ek sayı 2

3.

Yazgan Y, Karaman G.Hiperaktivite. Birinci Basamak için Psikiyatri. 2003: (2):2

4.

Rodopman Arman A, Karaman G, Karabekiroğlu K, Berkem M, “Psikolojik/Psikiyatrik Sorunu olan Ebeveynlerin Oluşturduğu Ailede Çocuğun Yeri - Aile Örnekleri ile Yaklaşım Önerileri. “. Çocuk Forumu, 22-25 pp, 2004

5. Karaman MG, Taşkın B, Atla E. “Prematürite ve çocukluk çağı psikiyatrik bozuklukları”. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39-43 pp, 2011
6. Karaman MG. “Çocuklarda yoğun kafein alımı”. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

 

5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1.

Rodopman-Arman A, Karaman MG, Karabekiroğlu K, Yazgan MY, Berkem M  “Psikolojik/Psikiyatrik Sorunu olan Ebeveynlerin Oluşturduğu Ailede Çocuğun Yeri - Aile Örnekleri ile Yaklaşım Önerileri. “I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. 8-10 Mart 2002, İstanbul

2.

Rodopman-Arman, Karaman MG, Karabekiroğlu K, Berkem M (2002). “4 İstismar Olgusu Çerçevesinde Çocuk İstismarı Acil Başvurularına Yaklaşımda Disiplinler arası İşbirliğinin Önemi. “12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-17 Mart, İstanbul

3.

Karaman MG, Karabekiroğlu K, Rodopman-Arman A, Kora K, Yazgan MY, Berkem M (2002). “SSRI Kullanımına Bağlı İki Prepubertal Mani Olgusu.” 6. Gazi Günleri, 4-7 Nisan, Antalya

4.

Bereket A, Turan S, Karaman MG, Haklar G, Yazgan MY. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Büyüme, Büyüme Faktörleri, Tiroid Fonksiyonları ve Metilfenidat Tedavisinin Bu Parametrelere Etkileri.” 26. Pediatri Günleri. 20-22 Nisan 2004, İstanbul.

5. Bereket A, Turan S, Karaman MG, Haklar G, Yazgan MY. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Büyüme, Büyüme Faktörleri, Tiroid Fonksiyonları ve Metilfenidat Tedavisinin Bu Parametrelere Etkileri.” VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi. 16-21 Aralık 2003, Erzurum.
6. Biçer D, Karaman MG, Yazgan Ç, Bilgin Ö, Yazgan Y. “Dikkat Dağınıklığı ve Unutkanlık Şikayeti ile Başvuran Bir Erişkinin Gelişimsel Psikopatoloji Açısından Ele Alınması: Bir Olgu Sunumu. “39. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 14-19 Ekim 2003, Antalya
7.

MG Karaman, F Elmacı. “Ebeveynlerin, Çocuklarda ve Ergenlerde Psikiyatrik İlaç Kullanımı ile İlgili Algıları.” I. Ulusal Adölesan Sağlığı Kongresi. 28 Kasım-1 Aralık 2006, Ankara

8. Elmacı F, Karaman MG. “Ergenlerin Depresyon ve Uyum Düzeylerinde Aile Yapısı ve Algıladıkları Aile Desteğinin Rolü.” I. Ulusal Adölesan Sağlığı Kongresi. 28 Kasım-1 Aralık 2006, Ankara
9.

Elmacı F, Karaman MG. “Ergenlerin Yeme Tutumları ve Beden İmajları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” I. Ulusal Adölesan Sağlığı Kongresi . 28 Kasım-1 Aralık 2006, Ankara

10.

Karaman MG, Elmacı F. “İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Uykuda Solunum Bozukluklarının Davranış Parametreleri Üzerine Olan Etkisi.” I. Ulusal Adölesan Sağlığı Kongresi . 28 Kasım-1 Aralık 2006, Ankara

11.

Karaman MG, Elmacı F. “Gelişimsel sorunlu çocuklara sahip ailelerde tekrar bebek sahibi olma kararı”. IV. Ulusal Aile Terapisi Kongresi. Mart 2007, İstanbul

12.

Elmacı F. Karaman MG, Çuhadar S., Ünüvar A. “Ebeveynlerin Çocuklarının Okul Yaşantılarına Katılımlarının İncelenmesi.” . IV. Ulusal Aile Terapisi Kongresi. Mart 2007, İstanbul

13. Elmacı F. Karaman MG,  “Ergenlerin Yaşam Korkularının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi”.  IV. Ulusal Aile Terapisi Kongresi. Mart 2007, İstanbul
14. Elmacı F. Karaman MG,  “Ergenlerin Boyun Eğici Davranışları ile Akıcı Olmayan İnançlarının İncelenmesi” IV. Ulusal Aile Terapisi Kongresi. Mart 2007, İstanbul
15. Karaman MG, Taşkın B, Atla E, Kurçer MA, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı Bildiri Kitapçığında “Çocuklarda Kullanılan Psikotrop İlaçlara Ebeveynlerin Önyargıları” 248-249 pp, Antalya, Türkiye, Nisan 2011
16. Karaman MG, Yurteri N, Özdemir E, Atalay F, Erdoğan A. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi dahilinde 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı bildiri kitapçığında “Metilfenidat tedavisi sonrası çocuklarda gelişen bir pulmoner hipertansiyon olgusu”. 216 pp, Ekim 2009, Ankara
17. Karabekiroğlu K, Rodopman Arman A, Yazgan MY, Karaman G, Taşkın B, Elçi N, Berkem M,”Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Reboksetin Kullanımı” 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 105-108, Ankara, 2003
18. Karabekiroğlu, K., Karaman MG., Taşkın B., Elçi N., Rodopman-Arman A., Berkem M. ve Yazgan MY., “Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Fluoksetin Kullanımı ve Etkinlikte Rol Alan Faktörler” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 56, Ankara, 2003. (poster sunumu)
19. Karabekiroğlu, K., Sabuncuoğlu O., Karaman MG., Taşkın B. ve Berkem M., “Selektif Mutizm - Fluoksetin Kullanımı ve Komorbidite” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21, Ankara, 2003. (poster sunumu)
20. Elçi, N., A. Rodopman-Arman, O. Sabuncuoğlu, Karaman MG., Karabekiroğlu K. ve Berkem M., “Okul Reddi Olan Anksiyöz Çocuklar ve Annelerinde Gözlenen Psikiyatrik Belirtiler” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 57, Ankara, 2003. (poster sunumu)
21. Taşkın B., Rodopman-Arman A., Karaman MG., Karabekiroğlu K., Elçi N., Berkem M. ve Yazgan MY., “Streptokok Enfeksiyonu Sonrasında Görülen Pediatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluklar : 5 Olgu” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 76, Ankara, 2003. (poster sunumu)

 

Sağlık Bakanlığı Otizm Tarama Projesi Kocaeli Pilot Bölge Program Yürütücülüğü, 2006
Tübitakça Desteklenen (100S079, SBAG-2327 numaralı) “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Büyüme, Büyüme Faktörleri, Tiroid Fonksiyonları ve Metilfenidat Tedavisinin Bu Parametrelere Etkileri” Adlı Araştırmada Program Uygulayıcılığı, 2005

Maltepe Üniversitesi Tıp Fak Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanlığı 2011-2014

Türk Tabipler Birliği
Türk Psikiyatri Derneği
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
Çocuk ve Ergen Nörolojisi Derneği

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2011-2012 1 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 1   20
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar  1   20
Ergenlik 1   20
Psikiyatrik Muayene   5 5
2 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 1   15
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar  1   15
Psikiyatrik Muayene   5 5
2012-2013 1 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 1   18
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar  1   18
Mental Retardasyon 1   18
Psikiyatrik Muayene   5 5
2 Yaygın Gelişimsel Bozukluklar  1   15
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 1   15
Psikiyatrik Muayene   5 5

Scroll to Top