Esma SANTIRCI

1991 İstanbul doğumlu Esma SANTIRCI Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Önlisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında İnsan Kaynakları ve İletişim alanında 9 aylık süren stajını tamamladıktan sonra, Kadıköy Şifa Hastanesi’nde Büyüme ve Ergenlik sorunları üzerine Çocuk Endokrinoloji Uzmanı ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı ile birlikte çalışmıştır. Bu süreçte çocuk ver ergenler ile Hasta Danışmanı olarak deneyim kazanmıştır. 2012 yılında Özel bir klinikte birden fazla doktor ile çalışmaya devam edip, Hasta Danışmanlığı süreci devam etmiştir. Bilgisayar alanında Office uygulamalarına hakimiyetinin yanı sıra alanıyla ilgili sertifika programlarından eğitim almıştır. 2010 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda çocuklara derslerinde yardımcı olmak üzere gönüllük ablalık yapmaktadır. Hobi olarak Fotoğraf ve görsel sanatlarla ilgilenmektir. 2013 Eylül ayından itibaren Junior & Parents Psikiyatride Yönetici Asistanı olarak çalışmaya devam etmektedir.


Psk. Dafne BENBANASTE

1991 İstanbul doğumlu Dafne Benbanaste 2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarında çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişmelerine dair bilimsel araştırmalarda gönüllü olarak yer almıştır. Bu araştırmalarda çocukların farklı gelişimsel alanlardaki becerilerinin düzeyleri ve bu becerilere etki eden içsel ve çevresel unsurlar incelenmiştir. Lisans eğitiminin 6 ayını İngiltere Exeter Üniversitesinde tamamlamıştır. Diğer yandan Millfield yaz okulunda 7-17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere sosyal, sportif ve eğitici aktiviteler hazırlamış ve liderlik etmiştir. 2013 yılında, 1 ay, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki stajında hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde gözlemci olarak yer almıştır. 2014’ün Nisan ve Eylül ayları arasında birden fazla, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve klinikte yardımcı terapist olarak aktif olarak görev almıştır. Bununla beraber 2014’ün Nisan ayından itibaren Junior & Parents Psikiyatri merkezinde junior danışanların bilişsel- sosyal- ve davranışsal gelişimlerinin takibini yapmakta psikometrik uygulamaları gerçekleştirmektedir. Mesleki gelişimi sürecinde Prof. Dr. Byron E. Norton ve Dr. Carol Norton’dan aldığı oyun terapisi eğitimi ile Uluslararası Oyun Terapisti ünvanını kazanmıştır. Çocuk zeka, dikkat ve gelişim testleri konusunda eğitimler almıştır. İleri düzeyde İngilizce bilmekte, voleybol, yüzme ve binicilik sporlarını yapmaktadır.


Uzm Psk. Meriç TUGAY

1990 İstanbul doğumlu Meriç Tugay, Lise öğrenimini Ted Koleji’nde tamamlamıştır. Lise öğrenimi sürecince, “bir dilek tut olmak” üzere çeşitli yardım kuruluşlarında gönüllü olarak görev almıştır. Lisans Eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2012 yılında tamamlamıştır. Üniversitede öğrenim gördüğü sırada çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi olmak üzere birden fazla klinikte staj programı kapsamında eğitim almıştır. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimi için İngiltereye gitmiştir. İngilterede Kingston University’de Klinik psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Bitirme tezini Ortaokul ve Üniversite’de görülen akran ve kardeş zorbalığının, üniversite öğrencileri üzerindeki etkisi konusunda yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca İngiltere’de Learning Trust bünyesi altında bulunan Minik Kardeş anaokulunda, çocuklarında farklı ruhsal problem olan Türk ebeveynlerine ile çalışmış, danışmanlık ve psikoeğitim hizmetleri vermiştir. Diğer yandan Hackney bölgesine bağlı olan Carefree Kids’te oyun terapisi eğitimini sürdürmüş ve çocuklar ile oyun terapisi yapmıştır. Lisans ve Yüksek lisans Eğitimi sürecinde çocuklarda davranım bozukluğu ile ilgili Rasyonel Duygusal Davranışçı terapi eğitimini tamamlamış, 2-6 yaş çocuklar için mental kapasite ölçün testi WIPPS i n Türkçe çevirisini yapmıştır. Aynı zamanda WISC-R ve çocuk objektif testleri eğitimi almış olup uygulamaktadır. İleri düzeyde İngilizce bilmekte kayak, tenis, binicilik ve yüzme sporlarını yapmaktadır.


Psk. Zeynep OYAL

1991 Bursa doğumlu Zeynep Oyal, lise eğitimi Koç Özel Lisesinde tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından Lisans eğitimini 2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında üstün başarı ödülü almıştır. Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak çalışarak anne-çocuk etkileşimi ve çocukların bilişşel, sosyal gelişimlerini inceleyen TUBİTAK destekli University of Maryland ve Brigham Young University ile ortak yürütülen projede yer almıştır. Bununla beraber Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj programını tamamlamıştır; burada klinik görüşmelere katılarak tanı ve tedavi süreçlerini gözlemlemiştir. 2011 yılında Dışavurumcu Sanat Terapisi Workshopunu ve “Terapi Odasına Giriş” sertifika programını tamamlamıştır. 2014 Eylül ayından beri Junior & Parents Psikiyatri merkezinde araştırma – geliştirme ve yayın takibi yapmakta gelişimsel psikolog olarak görev almakta, psikometrik değerlendirme yapabilmektedir. İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Uzun dönem bale yapmış olup “Neriman bale okulu derneğinde” aktif rol almaktadır. Bale yanında Flamenko dansla ilgilenmekte, piyano çalmakta kayak, tenis ve snowboard sporlarını yapmaktadır.


Psk. Melike KÜÇÜKOKUDAN

1990 Antalya doğumlu Melike KÜÇÜKOKUDAN lise öğrenimini Antalya’da tamamlamıştır. Lise öğreniminin ardından Lisans öğrenimini 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Bilkent üniversitesindeki psikoloji eğitimi sürecinde her dönemi şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Akademik - mesleki - kişisel gelişimine yönelik birçok staj programlarına katılmış, Ruh sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarda gönüllü olarak çalışmalarda bulunmuştur. alanıyla ilgili Lisans bitirme tezini evrimsel psikoloji alanında David M. Lewis rehberliğinde ‘farklı politik ideolojideki insanların eş seçimleri’ üzerine yapmıştır. Yaptığı bitirme tezi sonucunda yazılan makale şuanda yayınlanma aşamasındadır. Öğrenim hayatına bir sene sonra klinik psikoloji alanında devam etmeyi hedeflemektedir. 2014 Eylül ayından beri Junior & Parents Psikiyatri merkezinde junior danışanlara yönelik psikoeğitim ve sosyal beceri çalışmaları yapmakta psikometrik değerlendirme yapabilmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmekte, sanat ve sporla ilgilenmektedir.


Psk. Sakine GÜMÜŞ

Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü eğitimli Sakine Gümüş, lise eğitimini “okul öncesi çocuk gelişimi” üzerine 2010 yılında tamamlamıştır. Lise eğitimi süresince bir çok farklı okul öncesi eğitim veren kurumda ve özel eğitim projelerinde stajyer olarak görev almıştır. Öğrenimi sırasında LÖSEV gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmalara katılmıştır. Okan Üniversitesi'nin kurduğu Çocuk Gelişimi Topluluğu'nun düzenlediği "Çocuk ve Fotoğrafçılık" adlı projede aktif yer almıştır. Bunun yanı sıra 1.Ulusal Çocuk Gelişimi Kongresi kapsamındaki eğitimlere katılım sağlayarak alanındaki bilgilerini pekiştirmiş ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Mesleki akademik ve kişisel gelişimine yönelik eğitimleri devam etmektedir. 2014 Eylül ayından beri Junior & Parents Psikiyatri merkezinde junior danışanlara yönelik psikoeğitim ve sosyal beceri çalışmaları yapmakta psikometrik değerlendirme yapabilmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir. Müzik ve edebiyatla ilgilenmektedir.
Scroll to Top