ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Psikiyatri / Psikoloji / Danışmanlık
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm
 • Atipik Otizm
 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Tik Bozuklukları
 • Konuşma Bozuklukları
 • Davranış Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Ergenlik
 • Aile Sorunları

Scroll to Top